1. ДЗ
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 385

2. Випишіть якісні прикметники. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння від них.

Червона — червоніша, найчервоніша, більш червона, найбільш червона;
солодка — солодша, більш солодка, якнайсолодша, найбільш солодка;
пахуча — пахучіша, більш пахуча, найбільш пахуча;
чорних — чорніших, більш чорних, щонайчорніших, найбільш чорних;
повне — повніше, менш повне, найповніше, найменш повне;
маленький — менший, найменший.

Повідомити про помилку