1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова

Вправа 12

Перепишіть прислів’я, уставляючи замість крапок пропущене слово. Прочитавши подане нижче правило, витлумачте лексичне значення цього слова.

1. Слово до слова — зложиться мова.
2. Рідна мова — не полова, її за вітром не розвієш.
3. Без знання чужої мови — сиди собі вічно вдома.