Вправа 125

Складіть і запишіть речення, у яких подані ф разеологізми виступатимуть у ролі певних членів речення.

Прометеїв вогонь — це символ самопожертви для всього людства.

От уже полюбляють наші бабусі точити ляси, сидячи на лавках.

У відомому фразеологізмі «крокодилячі сльози» використовують у переносному значенні.

Миколка до кінчиків нігтів був переконаний у своїй правоті.