Вправа 153

Витлумачте лексичне значення кожного з поданиху парах слів. Визначте, від якого слова і яким способом ці слова утворено.

Земельний (стосується землі), землистий (відтінок кольору подібний до кольору землі) — суфіксальний спосіб.
Зв'язаний (обмеження руху внаслідок зв’язування чим-небудь), пов’язаний (має певний інтерес у спільній справі) — префіксально-суфіксальний спосіб.
Блискавичний (надзвичайно швидкий, мов блискавка), блискучий (той, що вражає блиском) — суфіксальний спосіб.
Вникати (заглиблюватися в суть), виникати (раптово з’являтися) — префіксальний спосіб.

 

З однією парою слів складіть і запишіть речення.

Миколка довго вникав у суть фізичного явища, про яке розповідав учитель. Це було настільки цікаво, що в Миколки раптово виникла цікава ідея, як це явище можна використати.