Вправа 24

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте і підкресліть однорідні члени речення, поясніть розділові знаки при них. Назвіть складні речення, підкресліть у них граматичні основи.

1. Вітер плаче, вітер (е пишеться на місці випадного е: вітер — вітру) віє, дощ осінній (подвоєння нн на місці корінь + суф.) дрібно сіє.

2. Вже листопад підкрався з-за дубів, а гай скидає золоту перуку.

3. І пожовтіли, і принишкли трави.

4. Там вітер сумно гомонить, гойдає тихо голі віти, голубить ніжно пізні квіти.

5. Темная діброва стихла і мовчить.

6. Тече туман у берегах (-ере- у корені слова) ріки, течуть (ненаголошена е перевіряється течія) в тумані птиці над рікою.