1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова

Вправа 29

Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінка. Назвіть звуки, що чергуються. Якими літерами позначають ці звуки на письмі?

1. Поговори зі мною, друже!

2. Стій, козаче, постривай, шляху в людей попитай.

3. Не клюй, птахо, ягід із калини.

Повідомити про помилку