Вправа 329

Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники, запишіть їх (у початковій формі), виділіть у них суфікси.

Мама — мамин; матуся — матусин; Людмила — Людмилин; Семен — Семенів; Олексій — Олексіїв; Наталя — Наталин; Наталія — Наталіїн; Денис —н Денисів; Сергій — Сергіїв; Олег — Олежчин; Марина — Маринин; Марися — Марисин; Ірина — Іринин; Зоя — Зоїн; Катруся — Катрусин; Олесь — Олесів; Олеся — Олесин.