Вправа 330

Перепишіть. Від поданих у дужках іменників утворіть присвійні прикметники. Поставте їх у потрібній формі. Виділіть у прикметниках суфікси.
1. Марусина вчителька завжди проти безладдя й за повітря чисте.
2. Ми охоче слухали Лідине дзвінке щебетання.
3. Дивне почуття охопило Остапові груди.
4. Надійшли жнива, достигла Василева пшениця.
5. Може, ви дасте Борисову адресу? 
6. Соломіїн човен повернув боком.