1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова

Вправа 63

Перепишіть, уставляючи пропущ ені літери. У кожному реченні визначте слова, запозичені з неслов’янських мов.

1. Граматиці підкоряються навіть імператори.

2. В академіка була величезна бібліотека та велика колекція староруських ікон.

3. Печериця гоно-риться, наче виграла мільйон. Їй нове ім’я вже сниться нетутешнє — Шампіньйон.

4. На центральному бульварі, де постійно люд снує, баба Дуся на базарі ікебану продає.

5. «Анахронізм це і дурня, що від книжок усі знання», — поважно заявив Баран і втупився в телеекран.

Зі словника іншомовних слів випишіть 3 -4 слова, що вживаються в прямому та переносному значеннях.

Еос (грецьк.) — у давньогрецькій міфології — богиня світанку; перен. ранкова зоря.

Канитель (франц.) — золота або срібна нитка для вишивання; перен. нудна, одноманітна справа.

Армагедон (грецьк.) — місцевість біля підніжжя гори Кармель; перен. щось страшне, невідворотне.

Лакей (франц.) — служник; перен. той, хто запобігає перед кимось, підлабузник.

Повідомити про помилку