1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 11

I. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Доберіть свій варіант заголовка. Поміркуйте, що треба для того, щоб творити красу.

Тип мовлення: розповідь.
Стиль: художній.
Чудова флейта і здивований вітер.
Щоб творити красу, треба мати в серці добро і любов.

II. Знайдіть однорідні члени речення. Визначте їхню синтаксичну роль та як вони з'єднані між собою. Поясніть уживання розділових знаків.

До його чудової пісні прислухалися і пташки, й дерева, й квіти. (Однорідні підмети з’єднані сполучниками). Навіть Вітер приліг під кущем і з подивом слухав гру на флейті. (Однорідні присудки з'єднані сполучником). Грав Музикант про сонце, про хмаринку в небі, про жайворонка і про дитячі очі. (Однорідні додатки, крім двох останніх, не з’єднані сполучниками).

Замовкла пісня, поклав Музикант флейту на лаву й пішов до хати. (Однорідні присудки з’єднані сполучником сурядності). Підвівся Вітер з-під куща, прилетів до флейти та й подув з усієї сили. (Однорідні присудки, крім останнього, не з’єднані сполучниками). Адже я залюбки можу вирвати дуба з корінням, скинути дах з хатини.

III. Доберіть синоніми до виділених слів, скориставшись словником синонімів.

Чудової: прекрасна, чарівна, неймовірна.
Подивом: здивуванням, дивуванням, зчудуванням.
Підвівся: встав, піднявся, вибрався, вийшов, виліз.

Повідомити про помилку