1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 142

Об’єднайтеся в групи і дослідіть, з яких словосполучень утворилися подані слова. Виграє та група, яка правильно пояснить походження більшої кількості слів.

Добривечір ← добрий вечір.
Сьогодні ← цього дня.
П’ятсот ← п’ять сотень.
Мабуть ← може бути.
Тридцять ← три і десять.
Торік ← той рік.