1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 24

Спишіть слова, вставляючи на місці пропуску букву е або и.

Делегація, етикет, нетерплячий, стискати, кишеня, іменини, здирати, стелити, технічний, липневий, хвилястий, енергетичний, репетувати, кричати. 

 

Підкресліть першу букву в словах, у яких вставили букву в. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву річки.

Дністер.

Повідомити про помилку