Вправа 247

Спишіть сполучення, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка множини. Виділіть закінчення.

Статей, пісень, мишей, сімей, яблунь, тополі, змії, вишень.