1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 263

Поставте іменники у формі родового відмінка однини. Запишіть їх у дві колонки:
1) із закінченням -а(-я)] 2) із закінченням -у(-ю). Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

1. Стола, скейта, монітора, Луцька, чотирикутника, грама, ставка, долара, сантиметра.

2. Туману, столу, футболу, холоду, вітру, ансамблю, вальсу, ячменю, саду, диму, бензину, грому, піску, страху.