Вправа 27

Спишіть фразеологізми, на місці крапок уставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть значення двох висловів (на вибір). Пригадайте інші фразеологізми, у яких є слова з подвоєними буквами.

Оббивати пороги, піддавати жару, сонне царство, на пташиних правах, оббігти десятою дорогою, віддавати руку і серце, камінне серце, як осіння ніч, ранній птах, лебедина пісня, коронний номер, денно і нічно.

Сонне царство — 1. Тиша, спокій, безмовність, коли всі сплять. 2. Спільнота байдужих, де нічого не відбувається.

Віддавати руку і серце — 1. Присягати у вірності і любові. 2. Пропонувати одружитися, погоджуватися на одруження з кимсь.

Манна небесна, ангельське терпіння, аж волосся дибки стало, за шию не ллє, зводити з пуття, не виносити з хати сміття, роззявити рота.