1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 297

Спишіть слова, вставляючи пропущену букву е, и або і. Позначте суфікси та обґрунтуйте написання.

Добриво, марево, паливо, морозиво, діжечка, річечка, кошичок, вогничок, вуличка, ложечка, піднесення, павутиння, гусеня.