1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 30

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть написання. Правильність виконання перевірте за орфографічним словником.

Медвяний (апостроф перед я, ю, є, ї не пишеться після б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть буква, що позначає приголосний, крім р, і належить до кореня),
зловісний (спрощення приголосних стн → сн),
блискучий (бо блиск),
батальйон (знак м'якшення у словах іншомовного походження пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, йо),
стелити (бо стелиш),
промінчик (знак м'якшення не пишеться після букви н у буквосполученні -нч-), 
у скриньці (знак м'якшення пишеться у буквосполученні -ньц-),
вогко (правопис слід запам'ятати, бо неможливо дібрати перевірне слово, щоб після сумнівного приголосного [г] стояв голосний),
контрастний (у словах, утворених від назв іншомовного походження, спрощення приголосних на письмі не відбуваються),
цистерна (у загальних іншомовних назвах після ц пишеться и, якщо наступною є літера, що позначає приголосний, крім й),
Ватикан (написання власних назв іншомовного походження потрібно запам'ятати),
тритонний (подвоєння при збігу однакових приголосних кореня і суфікса),
суб’єкт (апостроф перед літерами я, ю. є, ї пишеться після твердих б, п, в, м, ф),
віддаль (подвоєння при збігу однакових приголосних префікса і кореня),
любов’ю (апостроф перед літерами я, ю, є, ї пишеться після твердих б, п, в. м, ф),
річчю (подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних між двома голосними в іменнику жіночого роду, що закінчується на приголосний, у формі орудного відмінка),
гіллячка (подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних між двома голосними),
журавлиний (подвоєння не відбувається, бо немає збігу однакових приголосних).

Повідомити про помилку