1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 38

Прочитайте мовні звороти офіційно-ділового стилю. Складіть і запишіть 2-3 речення з кількома з них.

1. На загальних зборах класу оголосили подяку всім учням за активну участь у благоустрої території школи.

2. За недотримання санітарних норм під час приготування їжі керівництво закладу несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

3. Учні шостих класів взяли зобов’язання допомагати учням молодших класів у підготовці до новорічних свят.