Вправа 393

І. З поданих прикметників випишіть ті, які без префікса не- не вживаються.
Нещадний, невпинний, неугавний, нещасний.

ІІ. З одним виписаним словом складіть і запишіть складне речення.
Невпинний рух зірок — таїна неземна, наука наша ще її не знає.