Вправа 421

Перекладіть і запишіть російські прізвища українською мовою. Скористайтеся російсько-українським словником.

Савельєв, Козирєв, Корольов, Гриньов, Сметанін, Борисов, Андрєєв, Рєзніков, Зоркий, Бєлянінов, Рощин, Маліков, Ігнатьєв, Рябцов, Левін, Александров, Сизий, Полєвой.