Вправа 478

І. П'ятисотий; шеститисячний; дев’ятимільйонний; трьохмільярдний; вь сімнадцятитисячний; чотирьохмільйонний; шестимільярдний; мільйонний; трьохтисячний; тисяча дев’ятсот двадцять шостий.

II. У тисяча дев’ятсот двадцять шостому році російський поет Володимир Маяковський написав вірш «Борг Україні», який і в наш час є актуальним.