Вправа 496

II. Виконайте завдання до тексту.
1. Спишіть, замінюючи цифри словами. Графічні скорочення запишіть повністю.
2. Визначте усно розряд числівників за значенням та групу за будовою.
3. Підкресліть і обґрунтуйте орфограми в числівниках.
4. Розберіть один числівник з тексту як частину мови (на вибір).

1. Від однієї цілої шестй десятих до двадцяти грамів; до тридцяти кілограмів; до чотирнадцяти кілограмів; сім років; до двадцяти; до двадцяти п’яти; до п’ятдесяти, до шістдесяти, до ста двадцяти років.
2. Перший числівник (однієї цілої шести десятих) — кількісний, дробовий, складений, усі решта — кількісні, складні.
4. Від однієї цілої шести десятих — числ., одна ціла і шість десятих, кільк., дроб., складений, Р. в., додат.
До двадцяти — числ., двадцять, кільк., діл., складний, Р. в., додат.
До тридцяти — числ., тридцять, кільк., діл,, складний, Р. в., додат.
До чотирнадцяти — числ., чотирнадцять, кільк., ціл., складний, Р. в., додат.
Сім — числ., сім, кільк., ціл., прост., Зн. в., обст.
До двадцяти — числ., двадцять, кільк., ціл., складний, Р. в., додат.
До двадцяти п’яти — числ., двадцять п'ять, кільк., ціл., складений, Р. в., додат.
До п’ятдесяти — числ., п’ятдесят, кільк., ціл., складний, Р. в., додат.
До шістдесяти — числ., шістдесят, кільк., ціл., складний, Р. в., додат.
До ста двадцяти — числ., сто двадцять, кільк., ціл., складений, Р. в., додат.

Коментарі

Всього коментарів: 0