1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2014 рік

Вправа 508

І. Спишіть, ставлячи подані в дужках особові займенники в потрібному відмінку. Визначте усно особу та число цих займенників.

Прочитав для нього (III, одн.), передав через них (III, мн.), розказав про нього (III, одн.), глянув їй (III, одн.) у вічі, плакав біля (них (III, мн.), надіявся на нього (III, одн.), допоможу їй (III, одн.), усміхнувся до них (III, мн.), затримався через нього (III, одн.), бачилися з нею (III, одн.), перед ним (III, одн.), переді мною (І, одн.), зустрів тебе (II, одн.), спитав у нас (І, мн.), люблю вас (II, мн.), прийшов до мене (І, одн.).

II. Провідміняйте одне з поданих сполучень (на вибір). За потреби скористайтеся поданою нижче таблицею.

Прочитав для мене;
прочитав для нас;
прочитав для тебе;
прочитав для вас;
прочитав для нього;
прочитав для неї;
прочитав для них.

Повідомити про помилку