1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 79

Прочитайте речення. Знайдіть просторічні слова й поясніть, з якою метою автори скористалися ними. Доведіть, що вживання таких слів у повсякденному спілкуванні є недоречним та свідчить про некультурність мовців.

Просторічні слова: босяцюги, злидні чортові, з мобілами, баришня, пожарну, пожар, допетрати.

Автори вжили ці слова, щоб схарактеризувати рівень освіченості персонажів, а також щоб надати висловлюванню гумористичного забарвлення.