1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 146

Виконайте письмово словотвірний розбір слів.

Тонесенький — дуже тонкий. Твірне слово — тонкий, твірна основа тон. Слово утворилося за допомогою суфікса -есеньк-.

Безмірний — якого неможливо або важко виміряти; неосяжний, безмежний. Твірне слово — мірний, твірна основа мірн. Слово утворилося за допомогою префікса без-.

Продавець — той, хто продає який-небудь товар. Твірне слово — продавати, твірна основа продав. Слово утворилося за допомогою суфікса -ець.

Неробство — незайнятість працею, якоюсь справою, діяльністю, безробіття, гульня, гультяйство, ледарство. Твірне слово — робити, твірна основа роб. Слово утворилося за допомогою префікса не- та суфікса -ств(о).

Повідомити про помилку