1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 151

І. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-, а також, де це можливо, іменники за допомогою суфікса -ств-. Запишіть утворені слова, виділіть у них суфікси.

Товариський, латиський, туристський, боягузький, казахський, ткацький, парубоцький, таджицький, заводський, емігрантський, студентський, дивацький.
Товариство, боягузтво, ткацтво, парубоцтво, емігрантство, студентство, дивацтво.

 

II. Складіть і запишіть речення з двома утвореними словами (на вибір). Підкресліть граматичні основи.

1. У нашій школі заснований туристський клуб, до якого ми хочемо записатися.
2. Товариство в цьому клубі веселе, любить подорожі й спілкування.
 

Повідомити про помилку