1. ДЗ
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 153

І. Утворіть усно від поданих слів іменники із суфіксом -ин(а). Які зміни приголосних при цьому відбуваються?

Вінниччина, Дніпропетровщина, Хмельниччина, Івано-Франківщина, Миколаївщина, Тернопільщина, Донеччина, Волинщина, Полтавщина, Прилуччина, Чернігівщина.

II. З двома утвореними іменниками (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними членами.

1. На Дніпропетровщині красива природа, але розвинена промисловість дуже шкодить рікам, лісам, степам.
2. Тернопільщина славиться своїми історичними пам’ятками, природними печерами, цілющими водами.

Повідомити про помилку