1. ДЗ
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 215

До поданих іменників доберіть потрібні за змістом прикметники. Утворіть із кожною парою слів словосполучення і запишіть. У дужках зазначте рід іменників.

Високий насип (ч. р.), довга путь (ж. р), гіркий полин (ч. р.), старий рукопис (ч. р.), докладна доповідь (ж. р.), пряма магістраль (ж. р.), білий рояль (ч. р.), прозорий тюль (ч. р.).

Повідомити про помилку