Вправа 245

І. Суфікс -ичн,- вживаємо після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р: дипломатія — дипломатичний, лексика — лексичний, гірчиця — гірчичний, електрика — електричний, турист — туристичний, період — періодичний, гімназія — гімназичний.

Після інших букв уживаємо суфікс -ічн-(-їчн-): стоматолог — стоматологічний, ритм — ритмічний, герой — героїчний, мікроскоп — мікроскопічний» сцена — сценічний, хірург — хірургічний, космос — космічний, іронія — іронічний.

II. Дипломатія — а) діяльність уряду та спеціальних органів зовнішніх зносин щодо здійснення зовнішньої міжнародної політики держави; б) перен. тонкий розрахунок, хитрування, спрямовані на досягнення якої-небудь мети.

Стоматолог — фахівець із стоматології: зубний лікар.

Іронія — а) прихована насмішка; глузування, кепкування, глум; б) стилістич ний засіб, коли слову або зворотові надається протилежного значення з метою глузування.