Вправа 497

І. Запишіть прислів’я, замінюючи дієслова, що в дужках, відповідною особовою формою теперішнього чи майбутнього часу. Підкресліть орфограми в особових закінченнях дієслів. Поясніть значення прислів’їв.
II. Підкресліть члени речення та визначте частини мови в другому прислів’ї.

1. Від своєї тіні не сховаєшся.
2. Кожний (займ.) цвіт (ім.) на (прийм.) своєму (займ.) стеблі (ім.) розпускається (дієсл.).
3. П’ять днів ти робиш, а два відпочиваєш.
4. Кожен звір своєї стежини тримається.
5. Думай не думай, а вище себе не пригнеш.
6. І каші ми не хочемо, і по воду не підемо.