Вправа 500

Запишіть словосполучення українською мовою. За потреби скористайтеся перекладним словником. Порівняйте вимову й написання дієслів в обох мовах.

Працюємо разом, стоїш поруч, пишеш красиво, хочемо вчитися, говориш тихо, посіємо пшеницю, голосно кричимо.