1. ДЗ
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2014 рік

Вправа 222

І. Спишіть речення, ставлячи прикметники у відповідній формі та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть вивчені пунктограми.

1 . Неподалік радісно й велично літали журавлі над молодими травами.

2. Біліє сніг в лелечому гнізді, і льоду вже намерзло півбадді.

3. У повітрі з раннього ранку до пізнього вечора гули літаки.

4. Долівка в зіллі запашному спочила, за стіл сім’я сідає.

5. Ранок був чудовий. На безкрайньому лазуровому небі — ні хмаринки.


II. Доберіть усно синоніми до виділеного прикметника.

Безкрайній — безкраїй, нескінченний, безмежний.


III. Розберіть письмово два прикметники як частину мови (на вибір). Скористайтеся поданим нижче зразком.

(В)лелечому — прикм., п. ф. лелечий, відн., повн. ф., с.р., одн., М. в., те. гр., означ.

Раннього — прикм., п. ф. ранній, якісн., повн. ф., ч.р., одн., Р. в., м’як, гр., означ.

Повідомити про помилку