1. ДЗ
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання)

Вправа 247

а) із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-: кримський, карпатський, кавказький, запорізький, галицький, гадяцький;
б) із суфіксами -еньк-, -есеньк, -ісіньк-, -юсіньк- : білесенький, чорненький, малюсінький, жовтісінький.

Повідомити про помилку