1. ДЗ
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2014 рік

Вправа 318

Прочитайте вголос математичні вирази, чітко вимовляючи слова. Запишіть ці вирази словами.

1. До семи п’ятих додати одну другу.

2. Від дев’яти п’ятих відняти три шостих.

3. Від дев’яноста цілих і шести десятих відняти чотирнадцять.

4. До шести цілих і трьох четвертих додати дві сьомих.

Повідомити про помилку