1. ДЗ
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання)

Вправа 4

II. Доведіть, що виділені сполучення не є словосполученнями.
Птах здіймається — не є словосполученням, оскільки це головні члени речення;
на дно — не є словосполученням, оскільки на — не самостійна, а службова частина мови;
живе і вічне — не є словосполученням, оскільки це однорідні означення, і жодне слово не підпорядковується іншому.

III. Випишіть із тексту по одному словосполученню «прикметник + іменник», «дієслово + іменник», «дієслово + прислівник», «дієслово + займенник». Виконайте синтаксичний розбір їх.

Повідомити про помилку