1. ДЗ
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання)

Вправа 465

І. Спишіть речення, замінюючи неозначену форму дієслова особовим дієсловом у формі теперішнього, минулого чи майбутнього часу. Обґрунтуйте вибір часової форми.
II. Виконайте письмово синтаксичний розбір останнього речення.

1. Лиш на ранок вгамувалися грізні хвилі, влігся на спочин вітер.
2. Човни поминули поросле очеретом гирло, випливли на морське чистоводдя і, нап’явши вітрила, попростували попід лівим берегом.
3. Писнула десь спросоння синичка, і знову довкола запанувала тиша.
4. Зайду в траву і ляжу горілиць...
5. При березі тихім вода пробігала, у діток про літо купальне питала. (Речення розповідне, неокличне, двоскладне, повне, поширене; ускладнене уточнюючими членами речення (обставиною місця, додатками, однорідними присудками).

 

III. Доберіть синоніми до виділених слів.

Вгамувалися — ослабнули, послабшали, пригасли.
Попростувати — рушити, направитися, попростувати, попрямувати.

Повідомити про помилку