Вправа 120

Підкресліть орфограму «букви о, е(є) в суфіксах -ов-, -ев-(-єв-)». Поясніть, чи залежить написання від місця наголосу.

Життєвий — життьовий; вогневий — вогньовий; краєвий — крайовий; дієвий — дійовий.

Букву о пишемо в ненаголошеному суфіксі -ов-; букви е(є) в наголошених суфіксах -ев-(-єв-).