1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2018 рік

Вправа 159

Прочитайте виразно речення. Підкресліть неозначені займенники, поясніть написання.

1. Мама в будь-яку погоду п’є з криниці чисту воду.

2. Посієш казна-що — виросте абищо.

3. Це весна, що на землі бувала хтозна-скільки років і століть.

4. Видно, річ не про абияку ведеться справу.

Неозначені займенники, що утворюються за допомогою часток будь-, казна-, хтозна- , які виступають у ролі префіксів, пишуться через дефіс.

Неозначені займенники пишемо разом з префіксами аби-, де-, та суфіксом –сь.