Вправа 58

Підкресліть букву (малу чи велику), яку треба писати в словах.

1. Пес ,р)ябко, галактика (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях, вогонь (П,п)рометея, (К,карпатські гори, (К,к)иївські будинки, річка (С,с)іверський (Д,д)онець, (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики, (З,запорозька (С,с)іч, (П,п)ечерська (Л,л)авра, (М,м)узейний (П,п)ровулок, (К,к)онституція України, (Д,д)ень (У,у)чителя, епоха (В,в)ідродження, (П,президент України, (В,в)ерховна (Р,р)ада України, (Р,р)іздво (Х,х)ристове, (П,п)івнічний (П,п)олюс.

2. Острів (Н,н)ова (Г,г)вінея, (К,к)римський півострів, (П,північний (Л,л)ьодовитий океан, (Ш,ш)ацькі озера, (С,с)лобожанщина, (Д,д)ень (П,п)еремоги, (С,с)ин (Б,б)ожий, (Б,б)іблія, (В,в)інниччина, ,р)осійська (Ф,ф)едерація, (К,к)абінет (М,м)іністрів України, (О,о)стромирове євангеліє, (С,с)офійський (С,с)обор.