Номер 597

Розкладіть на множники:

1) a2 + 2ab + b2 – 16 = (a + b)2 – 42 = (a + b – 4)(a + b + 4);

2) a2 – x2 – 2xy – y2 = a2 – (x + y)2 = (axy)(a + x + y);

3) p2 – x2 + 10p + 25 = (p + 5)2 – x2 = (px + 5)(p + x + 5);

4) p2x2 + 20x – 100 = p2 – (x – 10)2 = (px + 10)(p + x – 10).