Номер 598

Розкладіть на множники:

1) x2 + 2xy + y2 – 25 = (x + y)2 – 52 = (x + y – 5)(x + y + 5);

2) m2a2 + 2abb2 = m2 – (ab)2 = (ma + b)(m + ab);

3) m2a2 – 8m + 16 = (m – 4)2a2 = (m – 4 – a)(m – 4 + a);

4) m2 – b2 – 8b – 16 = m2 – (b + 4)2 = (mb – 4)(m + b + 4).