Номер 903

Нехай в автопарку x легкових автомобілів x, тоді вантажних — 6x.

Всього машин 91.

x + 6x = 91;

7x = 91;

x = 13.

Легкових автомобілів — 13; вантажних — 13 • 6 = 78.

Відповідь: 13 і 78.