Номер 946

Рівняння з двома змінними: 1, 2, 4, 5, 6. Лінійні рівняння: 1, 4, 6.