Номер 950

2x + y = 5.

x = 2, y = 1; 2 · 2 + 1 = 4 + 1 = 5; 5 = 5 — вірно. (2; 1) є розв’язком.

x = 2, y = –1; 2 · 2 – 1 = 4 – 1 = 3; 3 ≠ 5. (2; –1) не є розв’язком.

x = 0, y = 5; 2 · 0 + 5 = 5; 5 = 5 — вірно. (0; 5) є розв’язком.

x = 1, y = 3; 2 · 1 + 3 = 5; 5 = 5 — вірно. (1; 3) є розв’язком.

x = –1, y = 5; 2 · (–1) + 5 = 3; 3 ≠ 5. (–1; 5) не є розв’язком.