Номер 101

Для яких значень x значення виразу 5x – 8 дорівнює 1?

5x – 8 = 1, тоді 5x = 9, тобто x = 1,8.