Номер 1000

Відомо, що 4 однакових екскаватори виривають котлован за 12 год. За який час 6 таких самих окскаваторів вириють 3 таких котловани?

Розв’язання

1) 4 · 48 (год) — потрібно одному екскаватору, щоб вирити 1 котлован;
2) 48 : 6 = 8 (год) — потрібно 6 екскаваторам, щоб вирити 1 котлован;
3) 8 · 3 = 24 (год) — потрібно, щоб виконати всю роботу.

Відповідь: 24 години.