Номер 1006

Розв’язання

Знайдемо суму 100 натуральних чисел:

1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 =  (1 + 100)  · 50 = 5050.
2

Чисел всього 100, тому останнє число цієї суми є 101.

Відповідь: 1, 2, 3, ..., 99, 101.