1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Алгебра
  4. Мерзляк 2015 рік

Номер 11

Користуючись термінами «сума», «різниця», «добуток», «частка», прочитайте алгебраїчні вирази та вкажіть, які з них є цілими:

1) Різниця числа a і суми чисел b і c;
2) сума числа a і добутку чисел b і c;
3) різниця числа x і частки чисел y і z;
4) різниця подвійного числа m і числа 10;
5) сума частки чисел a і b та частки чисел c i d;
6) добуток суми чисел a і b та числа c;
7) сума добутків чисел a і c та чисел b і c;
8) частка числа a і суми чисел b і 4;
9) добуток різниці чисел a і b та суми чисел c i d.

Відповідь: цілі вирази 1), 2), 4), 6), 7), 9).