1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Алгебра
  4. Мерзляк

Номер 141

Запишіть у вигляді рівності твердження:
1) сума протилежних чисел дорівнює нулю;
2) добуток даного числа та числа 1 дорівнює 1;
3) добутком даного числа та числа –1 є число, протилежне даному;
4) модулі протилежних чисел рівні;
5) різниця протилежних чисел дорівнює нулю.
Які із цих рівностей є тотожностями?

1) –a + a = 0;
2) a · 1 = 1 — хибне твердження;
3) a · (–1) = –a, числа a і (–a) — протилежні;
4) |a| = |–a|, так;
5) a – (–a) = 0 — хибне твердження.

Відповідь: 1); 3); 4) — тотожні вирази.