Номер 187

Доведіть, що вираз x2 + (x – 1)2 набуває лише додатних значень.

Оскільки кожен доданок має парний показник, то значення x2 ≥ 0 і (x – 1)2 ≥ 0, одночасно.